Foundation Kosovo-Luxembourg

Adresa:
Ejup Rexhepi 9A, 70000 Ferizaj, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Përkrahje Biznesit

Kontakt:
Tel: +377 45 499 976
E-mail: info@fkl-ks.org, ardian.hasanaj@fkl-ks.org