Iniciativa për Ide dhe Alternativa

Adresa: Rruga: Ilaz Kodra, NR 7 Prishtinë

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Hulumtime dhe Analiza
» Pjesëmarrje Qytetare
» Trashigimi Kulturore

Kontakt:
Tel: 044 949 299, 045 22 33 33

E-mail: shemsi_jashari@hotmail.com
iniciativa.idealternativa@gmail.com

https://www.facebook.com/Iniciativa-P%C3%ABr-Ide-dhe-Alternativa-IIA-1069622586560464/