Gratë në Biznes (GnB)

Adresa: Rr. Zeki Shulemaja, Kati 1 / nr2-1, Prishtinë 10000
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr. 74/9 – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Barazi gjinore
» Zhvillim ekonomik
» Edukim dhe trajnime

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 222 624

E-mail: info@gratenebiznes.com & hamide.latifi@gmail.com

https://gratenebiznes.com/
https://www.facebook.com/Grateafariste
/