Demokracia për Zhvillim (D4D)

Adresa: Rruga Nëna Terezë, Blloku 30/A, Hyrja: 2/1 Prishtinë, Zejnel Salihu Ob. 28 Nr. 13, 10000 Prishtina, Kosovo

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim,
» Të drejta të pakicave
» Demokratizim
» Hulumtime dhe Analiza

Kontakt:
Tel: 381 38 224 143 | 377 (0) 44 734 972

E-mail: info@d4d-ks.org

https://d4d-ks.org/en/home-en/
https://www.facebook.com/d4d.ks
/