Democracy Plus

Adresa: Rruga Tirana Blloku C/4/1, Hyrja C, Kati VIII,
Nr. 83/84 Prishtinë, 10000 Kosovë

Aktivitetet:
» Te drejta te Njeriut
» Demokratizim
» Hulumtim dhe analiza
» Perfshirje sociale

Kontakt:
Tel: 383 (0)38 749 288

E-mail: info@dplus-ks.org

https://dplus.org/en/
https://www.facebook.com/democracyplus
/