Advocacy Training and Resource Center- ATRC

Rruga Sejdi Kryeziu, 26, Prishtina 10000

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Edukim Trajnim

Kontakt:
Tel: 038 739 739
+381 38 244810

E-mail: info@advocacy-center.org

https://advocacy-center.org
https://www.facebook.com/atrc.prishtina/?ref=bookmarks