• Ariana Qosaj Mustafa (KIPRED)

  • Bujar Kadriu (Shoqata e të Verbërve të Republikës së Kosovës)

  • Petrit Tahiri (KEC)

  • Feride Rushiti (QKRMT)

  • Sihana Mehmeti (KFOS)

  • Taulant Hoxha (KCSF)