Anëtarët

 • Shoqata Rinore Space ED

  Adresa:

  Rr. Behajdin Hallaqi 16A, Prizren 20000 Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 38345532333
  E-mail: spaceedpz@gmail.com

 • SCAAK - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

  Adresa:

  Rr.Sylejaman Vokshi, nr.50, Prishtinë, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: 038 249 043
  E-mail: info@scaak.org

 • HANDIKOS Gjakove

  Adresa:

  Rr. Tivari, pn, Gjakove 50000, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 0390 310 150
  E-mail: handikos.gjakove@gmail.com

 • In Time

  Adresa:

  Rr. Ymer Prizreni, Nr130, Gllogoc 14000 Lipjan, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +38344814217
  E-mail: infointimengo@gmail.com

 • Women in Tech Kosovo

  Adresa:

  Tringe Smajli 24/25 10000 Prishtinë Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Shkencë

  » Edukim/Trajnim

  » Teknologji Informative (TI)

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38344127526
  E-mail: teuta.sahatqija1@gmail.com

 • Iniciativa e Pavarur e të Verbërve të Kosovës

  Adresa:

  Rr. Xhavit Mitrovica, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38344446353
  E-mail: Iniciativaepavarureteverberve@gmail.com

 • OJQ Environment & Youth Capacity Development - EYCD

  Adresa:

  Rr. William Walker, K-Group building office no 7; 20000 Prizren, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +38344676081
  E-mail: ngo.eycd@gmail.com

 • Asociacioni i Gruas Feminae

  Adresa:

  Rr. Adem Jashari, 124/8; Prizren, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Trashëgimi Kulturore

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38344191601
  E-mail: feminae@gmail.com

 • Kosovo Career Development Foundation - KCDF

  Adresa:

  Rr. Xheladin Hana, nn, FP, 315 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +38344552269
  E-mail: info@koscdf.org

 • Partners Kosova Center for Conflict Management - Partners K

  Adresa:

  Rr. 28 Nentori, BB1/2, H3, Nr.3, Prishtine 100000, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndërtim të Paqes

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim të OJQve

  » Të Drejta të Pakicave

  » Kulturë

  » Të Drejta të Njeriut

  » Përkrahje Biznesit

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 38349608119
  E-mail: partnerskosova@gmail.com

 • Instituti EDUTASK

  Adresa:

  Rr.Garibaldi, Hurja 2, Kati 4, Nr.15, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: 38345379040
  E-mail: info@edu-task.com

 • Qendra per Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekesore - QHPSM

  Adresa:

  Rr. Teodor Muzaka, Mati 1, Blloku C, Hyrja B, Nr.04&05, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +38345222368
  E-mail: qhpsm1@gmail.com

 • Humanus Vita

  Adresa:

  Rr.Skender Alushani, pn. Konoran, Drenas Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38344100812
  E-mail: humanusvita.ojq@gmail.com

 • Fearless Minds Kosovo ( FLMK)

  Adresa:

  Rr. Qamil Bala 35, Bregu i Diellit, Prishtine 10000, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: 38344430348
  E-mail: info@flmkosovo.org

 • Activism Roots

  Adresa:

  Rr. Ilir Soba, nr.29, 50 000 Gjakovë; Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38345483003
  E-mail: activismroots@gmail.com

 • Sustainable Development Goal 5 Instituti per Barazi Gjinore

  Adresa:

  Rr. Mark Malota Nr.56, Gjakovë 50000 Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38344640627
  E-mail: ibgj.info@gmail.com;

 • Per Ty Grua

  Adresa:

  Rr. Agim Ramadani 54/2 nr.14 10000 Prishtine, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Mikrofinanca

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +38344342666
  E-mail: shukriemorina@gmail.com

 • SpaceSyntaKs

  Adresa:

  Rr. Rexhep Luci, 18/2-9, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Shkencë

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +38349558160
  E-mail: spacesyntks@gmail.com

 • ONE PLANET

  Adresa:

  Rr. Bajram Bahtri, Nr7, Prishtinë 10000, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Integrime Europiane

  » Mjedis

  » Zhvillim të OJQve

  Kontakt:

  Tel: 38344684421
  E-mail: krasniqi_4@hotmail.com

 • Society for Education and Entrepreneurship Develppment (SEED)

  Adresa:

  Rr. Konstadin Kristoforidhi, Nr.2, Prishtinë 10000, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38349338364
  E-mail: seed.kosovo@gmail.com

 • Qendra për Informim dhe Përmiresim Social

  Adresa:

  Dardania nr 18/5, Prishtine 10000, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: 38349447234
  E-mail: contactqips@gmail.com

 • Organizata per Integrim dhe Zhvillim Social "Follow up"

  Adresa:

  Bregu i diellit, Prishtine 10000 Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 38348888614
  E-mail: followupkosova@gmai.com

 • For Change / Për ndryshim

  Adresa:

  Rr. Vicianium, 188 Arberi, Prishtine 10000 Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Pakicave

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  Kontakt:

  Tel: 38348232019
  E-mail: ojq4change@gmail.com

 • Shoqata Jeto, Vepro dhe Krijo

  Adresa:

  Rr. Njazi Azemi, 58, 10000 Prishtine, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +38344310069
  E-mail: bashasabrie@hotmail.com

 • Instituti Kosovar i Edukimit Cilesor

  Adresa:

  Rruga "Muharrem Fejza" p.n., Lagja e Matit, 1 0000 Prishtine, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Shkencë

  » Edukim/Trajnim

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 38344277754
  E-mail: institutikec@gmail.com

 • OJQ HAVE HOPE

  Adresa:

  Emin Duraku 3, 10000 Prishtine, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Ndihmë Humanitare

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: 38349128100
  E-mail: info.havehope@gmail.com

 • Iniciativa per Zhvillim Lokal

  Adresa:

  Qendra e Kulturës, Fushë Kosove 10000

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +38343543663
  E-mail: iniciativaperzhvillimlokal@gmail.com

 • OJQ ACCESS

  Adresa:

  Rr. Ajet Jashari, Vushtrri, Kosove

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +38349344404
  E-mail: arianitjashari07@gmail.com

 • Instituti per Lidership, Menaxhim dhe Hulumtime (ILMH

  Adresa:

  Rr. Bajram Kelmendi, 10000 Prishtine; Kosove

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38344174325
  E-mail: instituti.ilmh@gmail.com

 • Politeia

  Adresa:

  Shtepia e kultures "Gursel e Bajram Sylejmanit" Viti, Kosove

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 38345479969
  E-mail: organizata.politeia@gmail.com

 • New Social Initiative

  Adresa:

  Cika Jovina 5/117, Mitrovicë Veri

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Ndërtim të Paqes

  » Të Drejta të Pakicave

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 381642264772
  E-mail: office@newsocialinitiative.org

 • HOPE Lipjan - Human Opportunities, Participation and Engagement

  Adresa:

  St. Skenderbeu, Lipjan

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +38345876829
  E-mail: hopelipjan@gmail.com

 • Cultural Association Vakuum

  Adresa:

  St.UCK 284/5, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Kulturë

  » Trashëgimi

  Kontakt:

  Tel: +38349271524
  E-mail: vakuum.org@gmail.com

 • Balkans Policy Research Group (BPRG)

  Adresa:

  St. Qamil Hoxha, 29/7, Prishtine 10000, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 38 235055
  E-mail: office@balkansgroup.org

 • Reconcilation Empowering Communities - REC

  Adresa:

  St: Xhafer Deva, 40000 Mitrovice, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383493006630
  E-mail: rec.kosova@gmail.com

 • Leadership and Growth Council - LGC

  Adresa:

  Rr. Deshmoret e Kombit nr. 4, 10 000 Prishtine, Kosove

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +383 38 736536
  E-mail: laura.kryeziu@lgc-ks.org

 • Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë

  Adresa:

  St. Sylejman Vokshi 5/1, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Ekonomik

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 383 45 285758
  E-mail: apajaziti@gmail.com

 • Klubi Alpin Prishtina

  Adresa:

  St: Anton Harapi Nr 58, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Rini

  » Sport

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 312744
  E-mail: alpineclubprishtina@gmail.com

 • Open Data Kosovo

  Adresa:

  Rr.: Ganimete Tërbeshi 26A, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Transparence

  » Teknologji Informative (TI)

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +38349962656
  E-mail: info@opendatakosovo.org

 • Development Network

  Adresa:

  Rr: Mustafa Kruja' Kati 6, Nr 21, Prishtine 10000, Republika e Kosovës

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +38349112602
  E-mail: fisnik.rexhepi@gmail.com

 • Kosovo Advocacy Group-KAG

  Adresa:

  "Josip Rela" BP Shptepia 2, 2/6 Prishtine 10000, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Përfshirje Sociale

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Refugjatë

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  » Përkrahje Biznesit

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38344269776
  E-mail: gavranimimoza@gmail.com

 • Kosovo Forum for Inclusive Society - KFIS

  Adresa:

  Mark Dizdari H34/20, Ulpiane, 10000, Prishtine, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38345 567 567
  E-mail: info@kfis-ks.org

 • EcoKosWomen

  Adresa:

  Rr. Hilmi Rakovica, 31, Prishtinë 10000 Kosovo

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Agrikulturë

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 38345832014
  E-mail: ecokoswomen@gmail.com

 • General Youth Education of Kosovo (GYEK)

  Adresa:

  Rr.Xhavit Mitrovica, lok 15/8 Prishtinë 10000 Kosovo

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Teknologji Informative (TI)

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38344351882
  E-mail: generalyoutheducation@gmail.com

 • Shoqata për Këshillime Financiare dhe Mbrojtje të Investimeve

  Adresa:

  Rr. Bulevardi Bill Clinton, Hyrja 270, nr.5 Prishtine 10000 Kosovo

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38349160480
  E-mail: info@faida-ks.org

 • Akademia Profesionale Infinit

  Adresa:

  Rr. Shaban Polluzha19/1, Prishtinë 10000 Kosovo

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim të OJQve

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38349347747
  E-mail: akademia.infinit@gmail.com

 • OMCULTI

  Adresa:

  Rr. Ismet Hoti, p.n. Prishtine

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38349650225
  E-mail: omculti@gmail.com

 • Organizata për Hulumtime Ekonomike dhe Sociale

  Adresa:

  Lagjja Kalabria, Kompleksi Trio Blloku A Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Zhvillim Ekonomik

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +38349446255
  E-mail: ojqohes@gmail.com

 • Shoqata për Zhvillimin e Turizmit Rural LAÇI

  Adresa:

  Pustenik rr Ali Beqa 448, Komuna Hani i Elezit 71510, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Zhvillim Ekonomik

  » Trashëgimi Kulturore

  » Mbrojtje të Konsumatorëve

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 517386
  E-mail: naseri_20@hotmail.com

 • Yellow

  Adresa:

  St. Qamil Hoxha, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Punësim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 260053
  E-mail: info@yellow-rks.com

 • Organizata Jo-qeveritare Thy

  Adresa:

  Beteja e Kosharës 20A, Prizren, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 304486
  E-mail: infongothy@gmail.com

 • Fondacioni Lumbardhi

  Adresa:

  Sahat Kulla 24, Prizren, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 284142
  E-mail: info@lumbardhi.org

 • OFAP - Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror OFAP

  Adresa:

  Lakrishte, sol 2 Lok 3/1, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)38 613888
  E-mail: ofap.kosova@hotmail.com

 • Institute for Policy Analysis

  Adresa:

  Qamil Hoxha St. no.29, Floor 7, 10000 Pristina, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)49 281271
  E-mail: i4pa.kosova@gmail.com

 • SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtim

  Adresa:

  Rr. Hakif Sheholli, P+4/L,H-4, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)38 553457
  E-mail: info@sit-ks.org

 • Akropoli i Ri

  Adresa:

  St. Afrim Vitija, nr 19, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)49 809077
  E-mail: shpresakushaj88@gmail.com

 • Sbunker

  Adresa:

  Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 44/7, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)49 566 89
  E-mail: info@sbunker.net

 • OJQ BLIRI

  Adresa:

  St.Feronikeli, Gllogoc, Drenas, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 371065
  E-mail: ojqbliri@gmail.com

 • Fondacioni Shtatëmbëdhjetë

  Adresa:

  Henrik Bariç, nr.5, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)49 115008
  E-mail: fondacioni17@gmail.com

 • Instituti për Përkrahje Strategjike

  Adresa:

  Sylejman Vokshi 19/2, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 797678
  E-mail: instituti.ips.iss@gmail.com

 • ECOPAN

  Adresa:

  Rr. Muharrem Fejza -Chelsea Point -H1-34, 10000Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Flora dhe Fauna

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)44 151223
  E-mail: mselani@wwfadria.org

 • AMIK

  Adresa:

  Justiniani, H-28, Nr.5, 10000 Prishtine, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)38 244811
  E-mail: info@amik.org

 • Shoqata e artistëve të vegjël dhe te rinjë "Amadeus"

  Adresa:

  Nazim Gafurri NR.37, 10000 Prishtinë, Kosova

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)49 180008
  E-mail: shoqataamadeus@gmail.com

 • Shoqata e Mamive të Kosovës

  Adresa:

  KOGJ, SHSKUK, Lagja e Spitalit, 10000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)45 541610
  E-mail: magbule@shmaks.com

 • Qendra e Edukimit Joformal Praktika - QEJP

  Adresa:

  rr. Bedri Pejani, 8, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  » Teknologji Informative (TI)

  Kontakt:

  Tel: 383044525971
  E-mail: fathgashi1@gmail.com

 • Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi

  Adresa:

  rr. Sadik Stavileci p.n., 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 00383 44 663900
  E-mail: contact@inject-ks.org

 • Agjensioni për shërbime sociale edukative "Shpresa e Jetës"

  Adresa:

  Address: str. Imzot Nikë Prela, Konvikti i Vajzave, Ulpiane, Nr.60 10 000 Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: 38338542241
  E-mail: shpresa_jetes@hotmail.com

 • Information and Development Initiatives for Kosovo

  Adresa:

  Luan Haradinaj 12/11

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Transparence

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Integrime Europiane

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: 049516066
  E-mail: idik.ngo@gmail.com

 • Nisja, Zhvillohu

  Adresa:

  Kadri Zeka/PN,Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044/324 420
  E-mail: florinaujupi@gmail.com

 • Action for Social and Economic Development - ASED

  Adresa:

  T. Naselje ; Leposavić

  Aktivitetet:

  » Transparence

  Kontakt:

  Tel: 381642350085
  E-mail: actionsed@gmail.com, bojanmi27@gmail.com

 • Progress Integration and Multiethnic Equity

  Adresa:

  Rruga "7 Shtatori" Mitrovicë e Veriut

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 049 311 963
  E-mail: primengo@gmail.com, arta.rexhepi@yahoo.com

 • Rrjeti Kosovar për Përgjegjësi Shoqërore Korporative / Kosovo CSR Network

  Adresa:

  Rr."Tringe Smajli" nr.21 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: 038 712 715
  E-mail: info@csrkosovo.org

 • Dardana Press

  Adresa:

  Rr. Basri Canolli, Kamenicë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 304 952
  E-mail: dardanapress@hotmail.com

 • Fondacioni Kosovar për Ndermarrjet Sociale

  Adresa:

  Rr.Luan Haradinaj 1H/21

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: 049 112 170
  E-mail: fknsociale@gmail.com

 • Social Workers Organization of Kosovo

  Adresa:

  Rr. Ramadan Rexhepi,pn,70000,Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 044 855 624
  E-mail: swok.kosovo@gmail.com

 • Instituti per Zhvillim dhe Integrim-IZHI

  Adresa:

  Rr.Shaban Polluzha,nr12. Prishtine-10000,Kosove

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Punësim

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 049 458 453
  E-mail: izhiks.org@gmail.com

 • Shoqata e Kosovës per Marketing të Veshmbathjeve

  Adresa:

  Rr. Pashko Vasa 22,Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 880 820
  E-mail: info@kosovoapparel.org

 • Leadership Development Association Albania

  Adresa:

  Ramadan Rexhepi, Ferizaj, Republika e Kosoves

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38344995764
  E-mail: ceo.kosovo@ldanetwork.com

 • Gjuvljano Mangipe

  Adresa:

  Adem Voca, Mahalla e Romeve Mitrovice

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 049427826
  E-mail: info@gjuvljano-mangipe.com

 • Free Libre Open Source Software Kosova

  Adresa:

  Ganimete Terbeshi nr.2, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Teknologji Informative (TI)

  Kontakt:

  Tel: info@flossk.org
  E-mail: info@flossk.org

 • Unioni i Punetoreve Social te Kosoves

  Adresa:

  Rr. Luja Braja, 16 40010 Mitrovice Veriore

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 044 164 077
  E-mail: upsk.kosova@gmail.com

 • LENS

  Adresa:

  Sylejman Vokshi 25, nr 6 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Mbrojtje të Konsumatorëve

  » Teknologji Informative (TI)

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: 038748150, 049570026
  E-mail: info@ngolens.org, zhubi@ngolens.org, bardha@ngolens.org

 • Organizata për Edukim, Barazi dhe Zhvillim

  Adresa:

  Rr. Mark Isaku Nr 5 Hyrja 1/4 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38649412101
  E-mail: saranda.pajaziti@gmail.com

 • Vision 02

  Adresa:

  Qendra Mesimore- Gurrakoc Istog

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: +377/44/522793
  E-mail: vision02ojq@yahoo.com

 • Këshilli i Konsulentëve të Biznesit/ Bussiness Consultatnts Council

  Adresa:

  Bulevardi Nena Tereze 30/1 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38138712369
  E-mail: info@bcc-ks.org, jehona.lluka@bcc-ks.org

 • Vizionida

  Adresa:

  Tahir Sinani nr 15 72000 Shtime

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Zhvillim Ekonomik

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +37744222456
  E-mail: vizioni2008@gmail.com, halilhalili@hotmail.com

 • Tradita e Gruas në Kosovë

  Adresa:

  Abdulla Presheva 219 Gjilan

  Aktivitetet:

  » Sport

  » Zhvillim Ekonomik

  » Trashëgimi

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +37745 451 821
  E-mail: oranalirie@gmail.com, arjetamaka@hotmail.com

 • GAIA

  Adresa:

  Fehmi Agani nr 18 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Ndërtim të Paqes

  Kontakt:

  Tel: 049819573
  E-mail: gaia.kosovo@gmail.com, kafu.sci@gmail.com

 • Civil Development Organisation

  Adresa:

  Vellezerit Dragaj, p.n 40000 Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 049 301 400, 049 146 983
  E-mail: civil.development.ngo@gmail.com, merita_mripa@hotmail.com

 • Qendra për Promovimin e Familjes së Shëndoshë

  Adresa:

  Rr. Muharrem Fejza 15/15-3, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 044 353 686
  E-mail: info@qpfsh.org, sevdije-salihu@hotmail.com

 • Çohu

  Adresa:

  Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038248506
  E-mail: office@cohu.org

 • Engineers Without Borders Kosova (EWB-K)

  Adresa:

  Agim Ramadani 54/2

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: 049 278 311
  E-mail: ewb.kosovo@gmail.com

 • Rrjeti Informativ Alterativ RrIA

  Adresa:

  Bill Klinton Qendra Tregetare nr 5 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Trashëgimi Kulturore

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 044 110 901
  E-mail: deaniber@gmail.com

 • Instituti për Studime të Pavarura Politike dhe Mediale/ Independent Institute for Political and Media Studies

  Adresa:

  Tringë Smajli nr 72 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Shoqatë e Mediave

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +386 49 765 307
  E-mail: independent.ipms@gmail.com

 • Shoqata per Personat e Verbër dhe me Shikim të Demtuar Drita Jone

  Adresa:

  Gjergj Kastrioti Skenderbeu 42000 Vushtrri Kosove

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  Kontakt:

  Tel: +38344976795
  E-mail: shpvshd@hotmail.com

 • Qendra për Etikë, Transparencë dhe Integritet

  Adresa:

  Rr, Bedri Pejani 7/1 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 44 507 400
  E-mail: hasanp@gmail.com

 • GIOR

  Adresa:

  Ul. Badovacka bb, Gracanica, 10500, Kosovo

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: 049630059
  E-mail: nvogior@gmail.com

 • Avoko

  Adresa:

  Sheshi i Deshmoreve p.n Dragash

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndërtim të Paqes

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  Kontakt:

  Tel: +377 44 244 948
  E-mail: ojq.avoko@gmail.com

 • Anibar

  Adresa:

  Rr. Hasan Prishtina nr 73, Kinema Jusuf Gërvalla

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: 049 440 911
  E-mail: info@anibar.com

 • Organizata për Mbrojtjen e Mjedisit GJETHI

  Adresa:

  Shtëpia e Kulturës kati i I-rë, Kacanik, 71000 Kosovë

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 44 756 390
  E-mail: ommgjethi@gmail.com

 • Voice of Roma Ashkali and Egyptians VORAE

  Adresa:

  Milosa Obilica Street 10500 Gracanica

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 045 256 665
  E-mail: info@vorae.org, i.skenderi@vorae.org

 • Hëna e Kuqe e Kosovës/ Kosova Kizilay

  Adresa:

  Dardania II 7/45 Gjilan

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Zhvillim Ekonomik

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: 045 218 100
  E-mail: fadilosmani02@yahoo.com

 • Rritu

  Adresa:

  Rr. Ilaz Kodra, PN 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: 049 480 568
  E-mail: termokiss@gmail.com, njomza.dragusha@gmail.com

 • Sakuntala

  Adresa:

  Sylejman Rrotlla 61/3 Prizren

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Të Drejta të Pakicave

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 044 425 330
  E-mail: indira.elshani@hotmail.com

 • Qendra e Grave Optimiste

  Adresa:

  Rr.Fehmi Agani nr 15 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Trashëgimi

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 044 408 980
  E-mail: emine.mehmeti58@gmail.com

 • George Williams Youth Association in Kosovo

  Adresa:

  Ismail Qemali p.n kati i dyte Gjakove

  Aktivitetet:

  » Rini

  Kontakt:

  Tel: 045695429
  E-mail: georgewilliamsyouthassociation@gmail.com, dorina.lluka@gmail.com

 • Shoqata e Bletareve "LLAPI" Podujevë - SHB "LLAPI"

  Adresa:

  Rr. Ali Ajeti

  Aktivitetet:

  » Zhvillim të OJQve

  » Agrikulturë

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 776 347
  E-mail: raifmuqolli@hotmail.com

 • Qendra për Promovimin e Drejtave te Grave / Centre for Promotion of Women Rights (QPDG / CPWR)

  Adresa:

  Fehmi dhe Xheve Lladrofci, Drenas

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038 585 357
  E-mail: qendra-drenas@hotmail.com kadire_tahriaj@hotmail.com

 • Germin

  Adresa:

  Tringë Smajli, nr 48, kati V, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38649564100
  E-mail: info@germin.org

 • Sot drejtë të ardhmes / Today Towards Future (TF)

  Adresa:

  BB-9/1, H-4, nr.37, Dardania, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38649537280
  E-mail: endrithoxha.pr@gmail.com, todaytowardsfuture@gmail.com, albionahoxha17@gmail.com

 • Udruzenje zena SABOR

  Adresa:

  Krajla Petra i b.b 38220 Severna Mitrovica

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +381658063087
  E-mail: saborkm@mail.com, vesnaordic@yahoo.com

 • Center for Education and Training - Prizren

  Adresa:

  Rr. Ali Hadri, 41

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +386 49 404 142 +377 45 343 761
  E-mail: cet.prizren@gmail.com, veton.curri@gmail.com

 • Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij - Kosovo Foundation for Cultural Heritage without Borders (CHwB Kosovo)

  Adresa:

  RR. Idriz Gjilani, Hyrja 4. nr.9, Prishtinë, Kosova

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Trashëgimi

  Kontakt:

  Tel: 0381 (0) 38 754 866
  E-mail: rolandsylejmani@gmail.com, sali.shoshi@chwb.org, enes.toska@chwb.org, kosovo@chwb.org

 • Iniciativa Qytetare Skenderaj

  Adresa:

  Sheshi "Adem Jashari", p.n, Skenderaj, 41000, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Përfshirje Sociale

  » Zhvillim të OJQve

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +37744136641
  E-mail: iqskenderaj@hotmail.com

 • Futja Ngjyrë

  Adresa:

  Sheshi "Isa Boletini", 22/12, Mitrovicë,40000, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +38649157351
  E-mail: futjangjyre@gmail.com

 • Foundation Kosovo-Luxembourg

  Adresa:

  Ejup Rexhepi 9A, 70000 Ferizaj, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +377 45 499 976
  E-mail: info@fkl-ks.org, ardian.hasanaj@fkl-ks.org

 • Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim - TOKA

  Adresa:

  Rr. Meto Bajraktari, 4-1

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +38138704560
  E-mail: info@toka-ks.org

 • Kosovo Center for Business Support

  Adresa:

  Pashko Vasa, 22, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: 038/609425
  E-mail: nazmipllana@kcbs-ks.org

 • 3E - Edukim per Energji dhe Ambient

  Adresa:

  Xhelal Mitrovica nr,19, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 044/468222
  E-mail: ngo.threee@gmail.com, emira.polloshka@gmail.com

 • Euro-Ekologët

  Adresa:

  Qendra Multiprofesionale ne Fierze, ish Novoselle, Peje

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Flora dhe Fauna

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044/137558
  E-mail: euro_ekologet@hotmail.com naim.tahiri@yahoo.com

 • Shoqata për Mbrojtjen e Zogjëve - FINCH

  Adresa:

  Janina 79, Prizren

  Aktivitetet:

  » Flora dhe Fauna

  » Zhvillim Rural

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +37744144109
  E-mail: ngofinch@yahoo.com

 • Qendra per Studime Urbane "URBANIAK"

  Adresa:

  Isa Kastrati 49/30 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Zhvillim Ekonomik

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +37745503050
  E-mail: eliza.hoxha@gmail.com

 • Democracy Plus

  Adresa:

  Rruga Tirana Blloku C/4/1, Hyrja C, Kati VIII, Nr. 83/84 Prishtinë, 10000 Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +383 (0) 38 749 288
  E-mail: info@dplus-ks.org

 • INTERNATIONAL PROGRESSIVE EDUCATION - IPE

  Adresa:

  P.O. Box 37, 10000, Prishtina, Kosova

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +37744403504
  E-mail: ipeks@ipeks.org

 • Bosnjaka Kosova i Dijaspore - Ustrajnost - Durchhalten

  Adresa:

  Rr. Jusuf Gervalla, nr.103, kati II, Prizren

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Ndërtim të Paqes

  » Të Drejta të Pakicave

  Kontakt:

  Tel: 045295430
  E-mail: fatir.berzati@gmail.com

 • KosovaArs

  Adresa:

  Rr. Ibrahim Popovci, nr.80, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Kulturë

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: +38649436855
  E-mail: kosovaars@hotmail.com

 • Forumi për zhvillim dhe Demokraci - FODEM

  Adresa:

  Rr. Bahri Kuqi 42000 Vushtrri

  Aktivitetet:

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044198485
  E-mail: fodem.vu@hotmail.com

 • Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime

  Adresa:

  Rr. Tringë Smaili nr. 40/1 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +37744659662
  E-mail: besmirkokollari@gmail.com

 • New Elite of Gentelmen's

  Adresa:

  Rr. Nëna Terezë 74-4. Fushë Kosovë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  Kontakt:

  Tel: 044728482
  E-mail: seadsadiku1@gmail.com

 • Center for Education and Community Development - Friends

  Adresa:

  Qendra e Kulturës, kati III - Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38649400006
  E-mail: valbonaa.sadiku@gmail.com

 • DokuFest

  Adresa:

  Rr. Marlin Barleti / Qendra Europa, 20000 Prizren, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: 0038129233718
  E-mail: info@dokufest.com

 • Development Research Innovation Training - DRIT'

  Adresa:

  Rr. Agim Ramadani A2/2 Prishtinë, 10000 Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +377 45 312 484
  E-mail: krenarelleshi@gmail.com

 • Instituti Balkanik për hulumtine financiare

  Adresa:

  Lagje Kalabria E4 nu 1

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Asistencë Ligjore

  Kontakt:

  Tel: 049156966
  E-mail: INFO@BIFR.ORG

 • Art FREE

  Adresa:

  Parku i Qytetit, Nr.23

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Kulturë

  » Trashëgimi

  Kontakt:

  Tel: 045535012
  E-mail: Besarta-fejza@hotmail.com

 • Solida Suisse-Schweizerisches Arbeiterhilfswerk

  Adresa:

  Rr: Isa Demaj 14 Peje, 30000

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndërtim të Paqes

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: 039421411
  E-mail: info@solidar-suisse-kos.org

 • Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare (TKM)

  Adresa:

  Hajrulla Abdullahu 26/1

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Kulturë

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: 044182495
  E-mail: luljeta@tkm.com

 • STACION-Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë

  Adresa:

  Rr: Zija Prishtina p.n

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: 038222576
  E-mail: albertheta@stacion.org

 • Center for Protection for Women and Children

  Adresa:

  Rr: Imzot Nike Plrela,45 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Asistencë Ligjore

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038545476
  E-mail: cpwcprishtina@yahoo.com

 • OJQ Kos-EU & Gjakova Agri

  Adresa:

  Rr. Hysni Dobruna nr.10

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Edukim/Trajnim

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: 045595653
  E-mail: keuga2015@gmail.com

 • Levizja per Bashkim dhe Progres

  Adresa:

  Rruga e shendetit nr. 1, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: + 77 (0) 44 345 872
  E-mail: sefedinramaj1@outlook.com

 • Kosovo Erasmus + Office/ Zyra Erasmus + në Kosovë

  Adresa:

  Sejdi Kryeziu, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Rini

  » Dhënie të fondeve

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: 038 609 844
  E-mail: office@erasmuspluskosovo.org

 • OJQ ETEA

  Adresa:

  Rr. Halim Orana nr.11 Prishtinë, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: 044/179-494; 049/888-718
  E-mail: ojq.etea@gmail.com agonahmeti@gmail.com

 • Business Support Centre Kosovo - BSCK

  Adresa:

  Rr. Bedri Pejani Nr.1 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: 038/247-982 & 045/300-554
  E-mail: info@bsckosovo.org b.krasniqi@bsckosovo.org

 • OJQ DEVELOP

  Adresa:

  Rr. Sylejman Vokshi p.n, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +377 44 125 913
  E-mail: vigan.qerimi@gmail.com; eqerimi@gmail.com

 • Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

  Adresa:

  Rr. Hajrulla Abdullahu 26/, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Kulturë

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: 044 182 495
  E-mail: luljetalushtaku@hotmail.com

 • Qendra per mbrojtjen e grave dhe femijeve (QMFG)

  Adresa:

  Ulpianë, rr. Imzot Nike Prela, 45, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Përfshirje Sociale

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Asistencë Ligjore

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 545476
  E-mail: cpwcprishtina@yahoo.com

 • OJQ Kos-EU & Gjakova-Agri

  Adresa:

  Rr. Hysni Dobruna nr.10, Gjakove, Kosove

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: 045/595-653
  E-mail: keuga2015@gmail.com

 • Shoqata e gruas Violete

  Adresa:

  Fsh. Barileve

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Zhvillim Ekonomik

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 045/400-068
  E-mail: bedrije.shala@hotmail.com

 • Akcioni për Nëna dhe Fëmijë

  Adresa:

  Tophane, Rr Perandori Dioklician, nr 14. Kati I 4- Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Ndihmë Humanitare

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: 038/ 748-309, 044/729-026
  E-mail: mrika.aliu@amchealth.org, arta.hasanaj@amchealth.org

 • Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QKBN)/ Kosovo Center for International Cooperation (KCIC)

  Adresa:

  Rr. “Rexhep Dajkovci”, nr. 48, 60000, Gjilan

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndërtim të Paqes

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: 049 880 447
  E-mail: enverkqiku@gmail.com

 • Peer Education Network PEN

  Adresa:

  Rexhep Mala, Nr. 5/A, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +386 49 727072
  E-mail: info@ngo-pen.com

 • Let's Do it Peja

  Adresa:

  Shtepia e Kultures, kati III, Peje

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 125 413 dhe 049 124 548
  E-mail: letsdoitpeja@gmail.com

 • Qendra e Pavarur Kulturore Informative Rinore "ELITA"

  Adresa:

  Shtepia e Kultures "Gursel e Bajram Sylejmani", 61000 Viti

  Aktivitetet:

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Përkrahje Biznesit

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 0280 381 263 dhe 044 194 048
  E-mail: elita-viti.12@hotmail.com

 • EEKOS-Sani

  Adresa:

  Rr. Agron Bytyci nr 67 Prizren

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 337 531
  E-mail: sani_mumin@hotmail.com

 • OJQ Horizonti 21

  Adresa:

  Rr. Dardani, Fushe Kosove

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Ndihmë Humanitare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 049 590 255
  E-mail: horizonti21@hotmail.com

 • OJQ Arta

  Adresa:

  Rr Veterniku1 behar begolli nr 23, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Trashëgimi

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  E-mail: ojq-arta@hotmail.com

 • Promovimi dhe Menaxhimii Trashegimise Kulturore - Perendim

  Adresa:

  Mbretersha Teute 85 Peje

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: 049137827 dhe 049502894
  E-mail: blerta.begolli@phm-west.org nermin.kastrati@phm-west.org

 • Psikoterapeutet ne Veprim

  Adresa:

  Inkubatori I Biznesit Gavrani I, nr 12, Gjilan

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Ndihmë Humanitare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 045 943 403 dhe 044/165-364
  E-mail: ojq.pea@gmail.com, si.siki@hotmail.com

 • Gruaja Hyjnore

  Adresa:

  Dardania I, 60000 Gjilan

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Trashëgimi

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 446186 dhe 044576976
  E-mail: gruaja_hyjnore@hotmail.com, igballehajdari@hotmail.com

 • Programi per Gra "Beyond the Rainbow "

  Adresa:

  Rr. Rexhep Krasniqi, kulla 3 nr 14 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: 038/ 612- 010
  E-mail: valbonavoca2010@gmail.com

 • Social Housing and Property Rights in Kosovo

  Adresa:

  Tringe Ismaili objekti 1 Kati 5, nr 48, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Pakicave

  » Asistencë Ligjore

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038 704 862 dhe 049 882 666
  E-mail: info@shprk.org, agron.beka@shprk.org

 • SHL - Kosova

  Adresa:

  Gezim Hamza, Piktori 96, Rahovec

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 029 276 035; 044 634 717
  E-mail: info@shlkosova.org; shkumbin.arifi@shlkosova.org

 • Qendra Kosovare per Studim te Sigurise

  Adresa:

  Rr. Sylejman Vokshi Blloku B, Hyrja 2, Nr.1, Prishtinë, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +381 38 221 420
  E-mail: info@qkss.org

 • Organizata joqeveritare Fortesa

  Adresa:

  Ruga "Skenderbeu" Kamenice

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 643 665
  E-mail: sanije200@hotmail.com

 • OJQ Pasioni Rinor

  Adresa:

  Vushtrri

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 721 821
  E-mail: pasionirinor@hotmail.com

 • Omladinska Organizacija Krusevo

  Adresa:

  Selo Krusevo, 22080 Dragash

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Zhvillim Ekonomik

  » Të Drejta të Pakicave

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +377 44 382 408
  E-mail: behar_brenoli@hotmail.com

 • OJQ Lets Shine Together

  Adresa:

  Aktivitetet:

  » Rini

  Kontakt:

  Tel: +377 44 558 095
  E-mail: elizza.h@hotmail.com

 • OJQ VISTA

  Adresa:

  Rruga:“Rexhep Krasniqi” 65,Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 130 742
  E-mail: vista_kos@yahoo.com

 • OJQ LADY

  Adresa:

  Rruga "Emin Duraku" Nr. 16

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: 044 167 463
  E-mail: ladyy_sani@hotmail.com

 • OJQ VENERA

  Adresa:

  Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1 - 30000, Pejë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 39 423 669
  E-mail: ngo-venera@live.com

 • OJQ Konsumatori

  Adresa:

  Veternik, Lagja Fjolla, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Mbrojtje të Konsumatorëve

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 200 458 038 602 810
  E-mail: ok.kosova@gmail.com

 • OJQ Shtepia e Shokeve

  Adresa:

  Rruga Agim Hajrizi, Nr. 43- 40000, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 28 530 3217
  E-mail: shtepiaeshokeve@hotmail.com; hajrullahmustafa@hotmail.com

 • OJQ KOHA

  Adresa:

  Rruga Abedin Rexha, Nr. p/n - 32000, Klinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 432 862
  E-mail: ojq.koha@gmail.com

 • Organizata Rinore AKTI

  Adresa:

  Rruga Nënë Tereza, pallati i Kulturës - Fushë Kosovë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +381(0) 603 330
  E-mail: aktiora@hotmail.com & gojnovci@yahoo.com

 • OJQ Kelmendi

  Adresa:

  Fshati Kelmend, Komuna Zvecan

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 383 118
  E-mail: ojqkelmendi@gmail.com

 • Kori i femrave Lira

  Adresa:

  Rr. Luan Haradinaj 9/4, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Të Drejta të Pakicave

  » Kulturë

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 189 775
  E-mail: ojqkorilira@hotmail.com;valbardha@hotmail.com

 • Kosovo Education for Sustainable Development KESD

  Adresa:

  Rr. Rrustem Statovci 31/20, Prishtinë 10000, Kosovë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 136 574
  E-mail: kosovo.esd@gmail.com; arlinda.beka@gmail.com

 • Kosovo Foundation for Open Society KFOS

  Adresa:

  Imzot Nike Prela, Villa 13, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: 038 542 157
  E-mail: info@kfos.org

 • Kosovo Population Foundation KOPF

  Adresa:

  Rruga Hilmi Rakovica, Hy1, Nr. 2, Bregu i Diellit, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 502 685
  E-mail: rbatusha@kopfund.org

 • Komunikimi Social (KOMS)

  Adresa:

  Rruga Xhevat Begolli, Nr. 9 - 30000, Pejë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Ndërtim të Paqes

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 580 393
  E-mail: komunikimi.social@gmail.com

 • OJQ INTEGRA

  Adresa:

  Rruga Rrustem Statovci, Objekti 2, kati III, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Të Drejta të Pakicave

  » Kulturë

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 38 246 717
  E-mail: info@ngo-integra.org; ngo_integra@yahoo.com

 • Klubi Universitar i Debatit KUD

  Adresa:

  Prishtine

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: 038 220 552
  E-mail: udebateclub@yahoo.com; edmir.sejdiu@hotmail.com

 • Lëvizja FOL

  Adresa:

  Rruga Andrea Gropa, Nr. 35 - 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 131 542
  E-mail: info@levizjafol.org

 • OJQ Gjeomjedisi & Geo - environmental

  Adresa:

  Rr. Bushatllinjtë Nr. 57, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  Kontakt:

  Tel: +381 28 537 885 +377 44 330 322
  E-mail: vehbiug1@hotmail.com

 • Klubi Avokues për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kosovë (KAPAK)

  Adresa:

  Rruga "Dardani", Nr. 1/5 - 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 299 805
  E-mail: kapak.ks@gmail.com

 • Little people of Kosova

  Adresa:

  Rruga Adem Trepca, Nr.4, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 28 530 814
  E-mail: infof@lpkosova.com

 • KIPRED

  Adresa:

  Rexhep Mala, Nr. 5/A, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 227 778
  E-mail: info@kipred.org

 • OJQ DURMISH ASLLANO

  Adresa:

  Rruga Kadri Nesho, Nr. 64, Prizren

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 301 561
  E-mail: durmishaslano69@yahoo.com, nexhipmenekshe@gmail.com

 • Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

  Adresa:

  Rruga Ulpiana U2, Nr. 48- 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 964 575
  E-mail: kyckosova@yahoo.com

 • Qendra Rinore - Prizren

  Adresa:

  Rruga Brigada, Ortakoll - 20000

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Kulturë

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 463 875
  E-mail: prizrenyouthcenter@yahoo.com; prizrenyouthcenter@hotmail.com

 • Qendra Rinore Atë Lorenc Mazreku

  Adresa:

  Rruga Nëna Terezë Nr. 79

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Integrime Europiane

  » Mjedis

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 39 431 833
  E-mail: atelorencmazreku@gmail.com

 • Qendra per perkrahje dhe keshillim te femres Dora Dores

  Adresa:

  RR. Mbreti Zog 59

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 216 616
  E-mail: info@doradores.org; luljeta.avdiqi@doradores.org; dora_dores@yahoo.com

 • QKLKGJ Jeta/Vita

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: jeta.vita@yahoo.com; info@jetavita.org

 • OJQ Agro-Vet Development

  Adresa:

  Lidhja e Pejes, Fushe Kosove

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Mjedis

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 624 346
  E-mail: info@agrovet-ks.com besnik.salihu@agrovet-ks.com

 • Këshilli i Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë KPMJ

  Adresa:

  Fazli Grajçevci 4A, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 940 600
  E-mail: info@prishtinacouncil.org; e.morina@prishtinacouncil.org

 • Ridea

  Adresa:

  Sheshi Nena Terezë 59/A, nr.10

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0)38 746 206
  E-mail: ridea.institute@gmail.com & info@ridea-ks.org

 • Qendra per Hulumtim Dokumentim dhe Publikim

  Adresa:

  Shaban Polluzha nr.7

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 321 545
  E-mail: info@crdp-ks.org

 • Qendra për zhvillimin e Arteve (ARTPOLIS)

  Adresa:

  Rruga: Shaban Polluzha, no.16

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 221 521
  E-mail: ojq.artpolis@gmail.com

 • Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham)

  Adresa:

  Rruga Fehmi Agani, Nr. 36/3

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Ekonomik

  » Mbrojtje të Konsumatorëve

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 246 012
  E-mail: info@amchamksv.org

 • RIINVEST INSTITUTE

  Adresa:

  Rr. Lidhja e Prizrenit, nr.42, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 601 230; Fax: +381 (0) 38 601 322
  E-mail: riinvest@riinvestinstitute.org

 • Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore

  Adresa:

  Luan Haradinaj 9/4

  Aktivitetet:

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 223 982
  E-mail: qtsgj@yahoo.com;arjetare@hotmail.com

 • Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës

  Adresa:

  Rr. UCK, no. 1/A, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 211 905
  E-mail: info.yahr@gmail.com

 • Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)

  Adresa:

  Rruga Shaban Polluzha, Nr. 19 - 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 226 530
  E-mail: info@qpa-kosova.org

 • Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut

  Adresa:

  Rr. Perandori Dioklecian 14, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 38 248 509
  E-mail: ksoffice@yihr.org

 • IPKO Foundation

  Adresa:

  Rruga "Hajdar Dushi" Nr. 3, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Teknologji Informative (TI)

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 49 196 655; +386 (0) 49 196 655; +386 (0)

 • Rromani Baxt

  Adresa:

  Rr. Paqja 13, Prizren

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 389 470
  E-mail: rromani_baxt@yahoo.com, kpacaku@yahoo.com

 • Qendra për Demokratizim të Shoqërisë Civile

  Adresa:

  Rruga: UCK, Bair, Kompleksi i qendrës Burimore Nënë Tereza

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 515 787
  E-mail: qdshc.mitrovica@gmail.com

 • Santa Marija

  Adresa:

  Kralja Petra I br.57, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +381 63 817 0492
  E-mail: rblagica@yahoo.com

 • Instituti per Kriminologji dhe Kriminalistike

  Adresa:

  Miss Edit Durham, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 45 556 058
  E-mail: iccj-rks@gmail.com; iccj@iccj-rks.org

 • News Agency Kosova Live

  Adresa:

  Pallati i Mediave, Anex II, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Tjera

  » Edukim/Trajnim

  » Shoqatë e Mediave

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 730 000
  E-mail: editor@kosovalive.com; kosovalive@kosovalive.com & info@kosovalive360.com

 • Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC)

  Adresa:

  Rruga Lole Ribara 27/17, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0)44 539 852
  E-mail: office@acdc-kosovo.org; ngoacdc@gmail.com

 • Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

  Adresa:

  Rr. Ismail Qemajli, Nr.9, (Qarshija e Jupave) 50000 Gjakovë

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: + 381 (0) 390 323 194
  E-mail: wsheera@gmail.com

 • Qendra për Arsimin e Kosovës (KEC)

  Adresa:

  Rruga Isa Kastrati – 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +381(0) 38 244 257
  E-mail: office@kec-ks.org

 • Instituti për Avancim të Edukimit dhe Arsimimit (IAEA)

  Adresa:

  Rruga Afrim Gagica, Nr. 74 - 60000, Gjilan

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 615 765
  E-mail: fatmirlatifaj60@hotmail.com

 • Network of Peace Movement NOPM

  Adresa:

  Rruga Skenderbeu Nr. 6, Kamenicë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Pakicave

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 291 127
  E-mail: ngo.nopm@gmail.com

 • Shoqata e ekologëve "Ekosistemi"

  Adresa:

  Gjilan

  Aktivitetet:

  » Flora dhe Fauna

  » Mjedis

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 154 124
  E-mail: e_sherifi@yahoo.com

 • Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi

  Adresa:

  Rr."Mbretëresha Teuta" nn, Gjakove 50000

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 45 312 515
  E-mail: fletabaraku@gmail.com

 • Shoqata e Grave të Policisë së Kosoves

  Adresa:

  RR \'Luan Haradinaj\"

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Përkujdesje Shëndetësore

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 233 805; 044 593 502
  E-mail: teuta.bajgora-jasiqi@kosovopolice.com; tahire.haxholli@kosovopolice.com; shoqataegravepk@gmail.com

 • Instituti Demokratik i Kosovës

  Adresa:

  Rruga Rexhep Mala, Nr. 33- 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 248 038
  E-mail: info@kdi-kosova.org

 • National Analysis Centre for European Law

  Adresa:

  Rr. Nënë Tereza, 1313 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +38649333981
  E-mail: sabiha.shala@gmail.com

 • Qendra për Aftësimin e Grave dhe Fëmijëve për Regjionin e Shalës

  Adresa:

  Tuneli i Pare, Mitrovice

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 330 542
  E-mail: hamiti.hanife@hotmail.com

 • Shoqata e Gruas "Zana"

  Adresa:

  Rruga: Abedin Rexha, pn 32000 Klinë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Trashëgimi

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 39 470 249
  E-mail: info@ngo-zana.org ; tahire.gashi@ngo-zana.org & zymer.asani@ngo-zana.org

 • Instituti Ballkanik i Politikave - IPOL

  Adresa:

  Rr. Rexhep Luci Nr. 8/3-1 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 220 552
  E-mail: office@policyinstitute.eu

 • Qendra Nacionale e Vezhguesve te Kosoves (QNVK)

  Adresa:

  Rr: Selim Berisha, L4, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +386 49 696 668
  E-mail: bujar_n@hotmail.com

 • Shoqata e juristëve NORMA

  Adresa:

  Rruga Afrim Vitija, Nr. 3/1 - 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Asistencë Ligjore

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 38 126 428
  E-mail: info@norma-ks.org, shnorma@hotmail.com

 • Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)

  Adresa:

  Rruga Nënë Tereza, Nr. 28- 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 735 991
  E-mail: info@kgscenter.net

 • Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës - HANDIKOS

  Adresa:

  Rruga Dardania, Nr. 4/7, Lam. D/2- 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 550 834
  E-mail: handikos@handi-kos.org

 • Mundësia

  Adresa:

  Vëllezërit Dragaj nr. 4, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Zhvillim të OJQve

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +377 44 383 240
  E-mail: mundesia_ngo@yahoo.com

 • Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT)

  Adresa:

  Rruga Hamëz Jashari, Nr. 16b/2 - 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Refugjatë

  » Asistencë Ligjore

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 243 707
  E-mail: info@krct.org

 • Shoqata e të Verbërve e Republikës së Kosovës (SHVDP)

  Adresa:

  Rruga:Bregu i Diellit llam-I-VI, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 544 461
  E-mail: shvpdk1@hotmail.com; info@shv-kosova.org

 • Shoqata Humanitare Bamirëse e Kosovës -Nëna Terezë

  Adresa:

  Rruga:Ulpiana U1/H1 Muje Krasniqi, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Zhvillim Ekonomik

  » Ndihmë Humanitare

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 542 864
  E-mail: zefshala@hotmail.com & ntereze@yahoo.com info@motherteresasociety.org

 • Institute for Sustainability and Development of Youth ISDY

  Adresa:

  Fehmi Agani 50/7, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 400 076
  E-mail: isdy.prishtina@gmail.com; isufhalimi@hotmail.com

 • Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC)

  Adresa:

  Rruga: Gazmend Zajmi, NR 20, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 244 810
  E-mail: info@advocacy-center.org

 • Mitrovica women association for human rights - MWAHR

  Adresa:

  Kodra e Minatoreve, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 44 165 751
  E-mail: mitrovica.wahr@gmail.com

 • Qendra e Shoqerise Civile Gjakove QSHC

  Adresa:

  Rr. Ismail Qemaili (Carshia e Jupave) nr.9 Gjakovë

  Aktivitetet:

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 141 219
  E-mail: linda.sada@gmail.cm

 • Shoqata Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës (KAHCR)

  Adresa:

  Rruga Xheladin Hana, Nr. 13, 23/4 - 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Mjedis

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 154 664
  E-mail: vsylhasi@kahcr-ks.org & office@kahcr-ks.org

 • Initiative for Kosova Community

  Adresa:

  Gjon Serreçi p.n. 70000 Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Integrime Europiane

  » Mjedis

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 742 190
  E-mail: main@ngoikc.org

 • Qendra Burimore për Integrim në Bashkim Evropian (EUIRC)

  Adresa:

  Rruga Qazim Berisha Nr. 43 – 20000 Prizren

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +381(0) 29 233 959
  E-mail: info@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu; besim@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu

 • Shoqata Kosvare e Psikologëve të Rinj

  Adresa:

  Rr.Zenel Salihu,Nr 1. 10 000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 102 081
  E-mail: shoqataksepsiko@gmail.com

 • Shoqata për emancipimin e femrës

  Adresa:

  Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +377(0)44 257 443
  E-mail: ojqalma@gmail.com

 • Prehja

  Adresa:

  28 Nentori pn, Skenderaj

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 195 301
  E-mail: qgprehja@hotmail.com

 • Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna

  Adresa:

  Rruga Papa Klimenti Albani XI, Nr. 46

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: +377(0)44 223 446
  E-mail: arnika.ngo@gmail.com

 • Initiative for Agricultural Development of Kosovo IADK

  Adresa:

  Fshati Sfaraqak i Ulet p.n. 42000 Vushtrri

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Rural

  » Edukim/Trajnim

  » Agrikulturë

  Kontakt:

  Tel: +377( 0) 44 198 056; +381 (0) 28 536 726
  E-mail: info@iadk.org; zbunjaku@yahoo.com

 • Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever

  Adresa:

  Zgrada North City, "Cika Jovina' b.b Severna

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: + 381 (0) 64 452 14 38
  E-mail: pscms@ymail.com

 • Mitrovica Rock School

  Adresa:

  Bulevardi "Isa Boletini" 13

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Të Drejta të Fëmijëve

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 49 359 866
  E-mail: info@mitrovicarockschool.org; dafina@mitrovicarockschool.org; aleksandar@mitrovicarockschool.org

 • Iniciativa për Progres (INPO)

  Adresa:

  Rruga Ahmet Kaqiku, Nr. 35 - 70000, Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 290 329 400
  E-mail: info@inpo-ks.org

 • Iniciativa për Ide dhe Alternativa

  Adresa:

  Rruga: Ilaz Kodra, NR 7 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Demokratizim

  » Trashëgimi Kulturore

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 994 299
  E-mail: shemsi_jashari@hotmail.com; iniciativa.idealternativa@gmail.com

 • Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

  Adresa:

  Rruga: Sheshi Nena Tereze, kati i III Nr. 18/6, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 260 600
  E-mail: info@iksweb.org

 • Me dorë në zemër (MDNZ)

  Adresa:

  Rruga e Tiranes, Lagjja e Boshnjakeve

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 589 244
  E-mail: medorenezemer@yahoo.com

 • Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Telekomunikimit të Kosovës (STIKK)

  Adresa:

  Rr. Rexhep Mala Nr. 28 A, 10000

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 77 11 80 ext.502
  E-mail: info@stikk-ks.org

 • Sindromi Down Kosovë (DSK)

  Adresa:

  Rr Kosta Novakovic 9/10 10000 Prishtina

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Të Drejta të Njeriut

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 545 715
  E-mail: info@downsyndromekosova.org

 • SOS Fshatërat e Fëmijëve

  Adresa:

  Rruga 1 Tetori, Nr. p/n - 10000

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 22 77 35
  E-mail: info@soskosova.org

 • Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

  Adresa:

  Rruga Washingtoni, Nr. p/n - 50000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 390 324 563
  E-mail: kosovaifk@gmail.com

 • Sport Sans Frontiere

  Adresa:

  Rr. Xhavit Mitrovica, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Sport

  » Përfshirje Sociale

  » Të Drejta të Pakicave

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 927 053
  E-mail: hom.kosovo@sansfontiere.com

 • Green Art Center - Prishtina

  Adresa:

  Rr \"Fehmi Agani\", 50/7, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038 220 439; 044 143 001
  E-mail: info@greenartcenter.org; merlabeu@hotmail.it

 • Svet Andjela

  Adresa:

  Kolašinska 4/9, Mitrovica

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Përfshirje Sociale

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 45 391 661
  E-mail: office@svet-andjela.com; svetandjela@yahoo.com

 • Gratë në Biznes (GnB)

  Adresa:

  Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr. 74/9 - 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 49 192 560
  E-mail: info@gratenebiznes.com

 • Syri i Vizionit

  Adresa:

  Rruga Isa Demaj, Nr. 14 - 30000 Pejë

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 39 423 240
  E-mail: info@syriivizionit.org

 • Futura

  Adresa:

  Rr: Mbretëresha Teuta, Nr.8, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Përfshirje Sociale

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Pakicave

  Kontakt:

  Tel: +377 44 214 212
  E-mail: futuram03@hotmail.com

 • The Ideas Partnership

  Adresa:

  Rr. Luan Haradinaj, Kati. 1, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Trashëgimi Kulturore

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 044 752 533
  E-mail: theideaspartnership@gmail.com; anemona.zeneli@theideaspartnership.org

 • Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)

  Adresa:

  Rruga Mbreti Pirro, Nr. 36 - 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Zhvillim Ekonomik

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 128 623
  E-mail: fizh.rks@gmail.com

 • Udruzenje Bosnjaka "OAZA"

  Adresa:

  Rruga Banja e Pejës, 31000,Istog

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Pakicave

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 236 886
  E-mail: ub_oaza@hotmail.com, sahitkan@gmail.com

 • UNI Group

  Adresa:

  Rruga Xhemail Ibishi, Nr. 48 - 10000

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 223 967
  E-mail: office@uni-group.org

 • Women for Women International

  Adresa:

  Rruga Arberia p.n, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Zhvillim Ekonomik

  » Agrikulturë

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 45 266 267
  E-mail: igashi@womenforwomen.org

 • Fondacioni Together Kosova

  Adresa:

  Bulevardi Nene Tereze. 49B, 10 000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Ndihmë Sociale dhe Psikologjike

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: + 381 38 220 252
  E-mail: vera.remskar@siol.net; fondacioni.together@gmail.com ; info@fondacionitogether.org

 • Fondacioni për Mbrojtjen e Mjedisit (FMM)

  Adresa:

  Rruga Kroi i bardhë, Nr. 72- 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 474 961
  E-mail: fmm.epf@gmail.com

 • Youth Association for Human Rights (YAHR)

  Adresa:

  Rr: Rrober Gajdiku, 14000, Lipjan

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Ndërtim të Paqes

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: 377(0) 44 786 414
  E-mail: info.yahr@gmail.com

 • Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)

  Adresa:

  Rruga Fazli Grajqevci, Nr. 4/a 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  Kontakt:

  Tel: +381 (0)38 248 643; +381 (0)38 248 636
  E-mail: office@kcsfoundation.org

 • Zensko Pravo

  Adresa:

  Biznis Centar North City II sprat

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  Kontakt:

  Tel: +381 65 846 5629
  E-mail: ruzicasimic@yahoo.com; nvozenskopravo@gmail.com

 • Evolution Dance

  Adresa:

  Bulevardi Bill Klinton, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 278 366
  E-mail: evolution.dance.school@gmail.com; dafinar@gmail.com

 • European Union Integration Recource Center EURIC

  Adresa:

  Rruga \"Qazim Berisha\" Nr. 43 – 20000, Prizren

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  » Demokratizim

  Kontakt:

  Tel: 044 156 682; +377 45 556 058
  E-mail: info@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu

 • European Centre for Minority Issues ECMI Kosovo

  Adresa:

  Str. Nena Terezë Nr. 41, Apt. 29 10000 Prishtinë, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim të OJQve

  » Zhvillim Ekonomik

  » Të Drejta të Pakicave

  Kontakt:

  Tel: +381 038 224 473
  E-mail: zeqiri@ecmikosovo.org

 • Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC MA NDRYSHE)

  Adresa:

  Saraqët 5 - 20000, Prizren Perandori Dioklician 14 (kati V) - 10000, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Trashëgimi Kulturore

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +381 (0)29 222 771; +381 (0)29 222 771; +381 (0)38
  E-mail: info@ecmandryshe.org;

 • Developing Together

  Adresa:

  Kodra e Diellit rruga 3 Llam 39, 10000 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Refugjatë

  » Edukim/Trajnim

  » Ndihmë Humanitare

  Kontakt:

  Tel: 038 555 887; 044 256 117
  E-mail: info@developingtogether.org; driton.tafallari@developingtogether.org; developingtogether@hotmail.com

 • Dankos

  Adresa:

  Rruga: Dzona Kenedija b.b, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Kulturë

  » Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 69 2049 811
  E-mail: nvodankos@gmail.com

 • D&G Solutions

  Adresa:

  Rudarske cete 83, Mitrovica

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Integrime Europiane

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +386 49 823 466
  E-mail: ngodgsolutions@gmail.com

 • CSSP

  Adresa:

  Gazmend Zajmi, nr.20, 10000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Transparence

  » Demokratizim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 581 589
  E-mail: bismaili@cssproject.org bismaili@cssp-mediation.org

 • Council for Peace and Tolerance

  Adresa:

  Rr. Mbretëresha Teuta, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Demokratizim

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 147 536
  E-mail: rexhep_lushta@hotmail.com

 • Community Development Fund (CDF)

  Adresa:

  Rr. Sejdi Kryeziu No 16. , Qyteza Pejton, 1000 Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Zhvillim Rural

  » Zhvillim Ekonomik

  Kontakt:

  Tel: +377 44 113 751
  E-mail: info@kcdf.org

 • Community Building Mitrovica (CBM)

  Adresa:

  Rruga: Sheshi Isa Boletini, (ish zona e sigurise) 40000, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Edukim/Trajnim

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 28 530 335
  E-mail: info@cbmitrovica.org

 • Color ART

  Adresa:

  Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Kulturë

  Kontakt:

  Tel: +377 44 632 245
  E-mail: neri_877@hotmail.com c- art2014@outlook.com & c-art2014@outlook.com

 • Civil Rights Program Kosovo - CRPK

  Adresa:

  Rruga \"Radovan Zogovic\" Nr. 10, Prishtine

  Aktivitetet:

  » Asistencë Ligjore

  » Të Drejta të Njeriut

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: 038 243 610; 044 161 753
  E-mail: crp@crpkosovo.org; naim@crpkosovo.org

 • Childproof Cipof

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Të Drejta të Fëmijëve

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 313 880
  E-mail: info.cipof@gmail.com

 • Centre for Political Courage - CPC

  Adresa:

  Rr. Nena Tereze H 59 A/1 Nr. 21 Prishtine

  Aktivitetet:

  » Të Drejta të Njeriut

  » Barazi Gjinore

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 49 100 350
  E-mail: info@cpc-ks.org

 • Caritas Kosova

  Adresa:

  Sheshi: Shën Nënë Tereza nr. 3 Kisha Katolike 10000 Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Përfshirje Sociale

  » Zhvillim Ekonomik

  » Ndihmë Humanitare

  » Përkujdesje Shëndetësore

  Kontakt:

  Tel: Tel: +381-290-328-110 fax: +381-290-396-588
  E-mail: info@caritaskosova.org, valentina.tunic@caritaskosova.org

 • Bosnjacki Savjet Kosova (BSK)

  Adresa:

  Rruga Jonit Nr. 6 - 20000, Prizren

  Aktivitetet:

  » Zhvillim të OJQve

  » Të Drejta të Pakicave

  » Të Drejta të Njeriut

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 316 963
  E-mail: bsk_ks@hotmail.com

 • Balkan Sunflowers in Kosova

  Adresa:

  Pallati rinisë kulturës dhe sportit, Nr.114, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 418 562
  E-mail: office@balkansunflowers.org

 • Asociacioni i Ndërmarrësve të Rinj të Kosovës

  Adresa:

  Dardania SU 1/3 A, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Edukim/Trajnim

  » Zhvillim Ekonomik

  » Përkrahje Biznesit

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 676 003
  E-mail: info@smart-idea.eu; venerafusha@smart-idea.eu

 • ANP Gjilan

  Adresa:

  Rr. "E Ferizajit" pn, 60000, Gjilan

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  » Edukim/Trajnim

  » Pjesëmarrje Qytetare

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 211 895
  E-mail: nexhatismajli@yahoo.com; anp_kos@yahoo.com

 • Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

  Adresa:

  Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

  Aktivitetet:

  » Integrime Europiane

  » Edukim/Trajnim

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 29 233 959
  E-mail: info@atta-ks.org

 • 7 Arte

  Adresa:

  Rruga: Sheshi Mehe Uka, kati VI, Mitrovicë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Mjedis

  » Kulturë

  » Trashëgimi Kulturore

  Kontakt:

  Tel: +386 (0) 49 211 771
  E-mail: shtatearte@yahoo.com

 • Initiative for Kosova Community

  Adresa:

  Gjon Serreçi p.n. 70000 Ferizaj

  Aktivitetet:

  » Ndërtim të Paqes

  Kontakt:

  Tel: +381 (0) 38 742 190
  E-mail: main@ngoikc.org

 • Hope for Natural Resources of Kosovo

  Adresa:

  Rruga "Deshmoret e Marecit" pn, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Mjedis

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +377 (0) 44 771 713
  E-mail: hnrk_2013@yahoo.com; sadberebicku@yahoo.com

 • Demokracia për Zhvillim (D4D)

  Adresa:

  Rruga Nëna Terezë, Blloku 30/A, Hyrja: 2/1 10000 Prishtina, Kosovo

  Aktivitetet:

  » Hulumtime dhe Analiza

  » Të Drejta të Pakicave

  » Demokratizim

  » Avokim dhe Lobim

  Kontakt:

  Tel: +383 (0)38 224 143
  E-mail: info@d4d-ks.org

 • Kosova Population Foundation KOPF

  Adresa:

  Rruga Hilmi Rakovica, Hy1, Nr. 2, Bregu i Diellit, Prishtinë

  Aktivitetet:

  » Rini

  » Edukim/Trajnim

  Kontakt:

  Tel: +377(0) 44 502 685
  E-mail: rbatusha@kopfund.org