Skip to main content

Shërbimi informues i Platforma CiviKos ka avansuar edhe më shumë falë Grantit Institucional nga Smart Balkans.

Infografika më poshtë përmbledhë arritjet gjatë vitit 2023-2024.