Skip to main content

Ky projekt u financua nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (Danida). Qëllimi i projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte forcimi i Platformës CiviKos dhe promovimi i dialogut midis shoqërisë civile dhe qeverisë në nivelin qendror dhe lokal, duke mbështetur zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim me shoqërinë civile me fokusin kryesor zbatimin e parimeve të konsultimit publik.

Kohëzgjatja: 01.09.2016 – 31.05.2018