Skip to main content

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka kënaqësinë të shpallë thirrje të hapur për përzgjedhjen e Përfaqësuesit të të Rinjve në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor.
Përfaqësuesi i shoqërisë civile në  Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor do të nominohet dhe zgjedhet nga vet organizatat e shoqërisë civile, ndërsa i gjithë procesi do të organizohet nga Platforma CiviKos në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS).

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen me email në info@civikos.net ose me postë në adresën Platforma CiviKos, Rr. Bedri Pejani 7/a, 10000 Prishtinë, jo më vonë se 20.10. 2016.

 

Të gjitha informacionet i gjeni në thirrjen që mund ta shkarkoni në linkun: http://civikos.net/sq/shpalljet