Skip to main content

Objektivat e Projektit: “Instrumenti i Bashkëpunimit për OShC-të e Ballkanit Perëndimor – THINK BALKANS” Duke modeluar në platformën Think Visegrad – V4 Think Tank dhe duke bashkëpunuar ngushtë me të, ky projekt synon të pilotojë një instrument për bashkëpunimin e përhershëm të OSHC-ve të Ballkanit Perëndimor (WB) me MFA-të.

Donatori: Fondi Ndërkombëtar I Vishegradit

Aktivitetet e Projektit: Vizita studimor së Kosovës MFA në të gjitha vendet e V4 Partneritetet ndërmjet organizatave në rajon me Visegrad Four Vizitë studimore e OSHC-ve të Visegrad në Kosovë Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet MFA-ve të Ballkanit Perëndimor me MFA-ve te Visegradit.

AKTIVITETET E PROJEKTIT

Filter

Think Balkans

29/05/2021