Skip to main content

Në Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit u mbajt takimi i radhës me koordinatorët e ekipeve të punës së Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe TACSO në Kosovë, për të diskutuar rreth finalizimit të raportit të zbatimit të planit të punës së Strategjisë dhe takimit të radhës të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri.