Skip to main content

U mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile.

Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave dhe sfidave të Këshillit në gjashtë mujorin e parë të vitit 2022, si dhe planeve për të ardhmen.