Skip to main content

Në kryesimin e Zëvendës Sekretarit të përgjithshëm të Zyres së Kryeministrit – Z. Arben Krasniqi, Drejtores Exekutive të Platforma Civikos – Znj. Donika Emini, si dhe dhe në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë – z. Habit Hajredini, u mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri.

Në takim u diskutua për progresin e arritur dhe sfidat që kishim gjatë vitit 2022, si dhe planet për vitin 2023 në zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023.