Skip to main content

Sot, në zyrat e Qeverisë së Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, si dhe koordinatoren e grupit znj. Adile Shaqiri u mbajt takimi i grupit të tretë, për objektivin strategjik III “Zhvillimi i praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve për ofrimin e shërbimeve publike”, ku u vlerësuan të arriturat dhe sfidat në zbatim të këtij objektivi strategjik, si dhe plani për zbatim të aktiviteteve të mbetura.