Skip to main content

Sot, në zyrat e Qeverisë së Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, si dhe koordinatoren e grupit Znj. Abetare Gojani nga IPKO Foundation u mbajt takimi i grupit të katërt, për objektivin strategjik IV “Rritja e vullnetarizmit në programet me interes publik”, ku u vlerësuan të arriturat dhe sfidat në zbatim të këtij objektivi strategjik, si dhe plani për zbatim të aktiviteteve të mbetura.