Skip to main content

Po mbahet takim pune në mes të CiviKos dhe ZQM, për tu përgatitur për takimin e radhës të Këshillit për Bashkëpunim shoqëri civile-qeveri, dhe punëtorisë për hartim të planit të punës të Strategjisë.