Skip to main content

CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit të Ekipit të Parë të Këshillit mbi Rritjen e Pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile në Politikë-bërje. Në këtë takim është bërë prezantimi dhe miratimi i detyrave dhe obligimeve të ekipit.