Skip to main content

CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit të Ekipit të Dytë të Këshillit mbi Përmirësimin e Kornizës Institucionale për Financimin e Qëndrueshmërisë së Programeve dhe Projekteve të OSHC-ve në Interes Publik. Në këtë takim është bërë prezantimi dhe miratimi i detyrave dhe obligimeve të ekipit.