Skip to main content

Nga takimi i ekipit të Platforma Civikos me përfaqësues të Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit për t’u koordinuar rreth aktiviteteve të fillimit të hartimit të Strategjisë së re. Ky proces i hartimit të Strategjisë do të jetë një proces gjithëpërfshirës, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga Qeveria, shoqëria civile, si dhe aktorë nga niveli qëndror dhe lokal.
Platforma Civikos falenderon Zyrën për Qeverisje të Mirë për bashkëpunimin e ngushtë dhe konstruktiv në këtë proces të rëndësishëm.