Skip to main content
Cilat janë disa nga shërbimet që organizatat e shoqërisë civile i ofrojnë në Kosovë?
Cilat janë shërbimet potenciale që organizatat e shoqërisë civile mund ti ofrojnë?
Çfarë parasheh Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim shoqëri civile 2019-2023 për kontraktimin e shërbimeve nga ana e OJQ-ve?
Lexoni më poshtë infografikat informuese të përgatitura nga Platforma Civikos dhe mbështetur nga Qeveria Suedeze, zbatuar nga ECNL dhe ICNL.