Skip to main content

Jemi të gëzuar që Platforma Civikos ka lehtësuar procesin e përzgjedhjes të një pjese të përfaqësuesve të shoqërisë civile në Komitetin Nacional Koordinues në bashkëpunim me Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Kjo përpjekje e përbashkët ka qenë e rëndësishme për të siguruar që pjesëmarrja e shoqërisë civile të përfaqësohet në proces të anëtarësimit të Kosovës në OGP.

Ndërsa Kosova fillon këtë rrugëtim të ri si anëtare e OGP-së, le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të nxitur transparencën, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procese vendimmarrëse.

Për më shumë rreth OGP, mund të lexoni më poshtë: https://www.opengovpartnership.org/about/