Skip to main content
Platforma Civikos pas përfundimit të raportit “Rekomandimi i Politikave Lidhur me Kontraktimin e Shërbimeve nga ana e OSHC-ve”, ka përgatitur një seri të infografikave informuese.
Kjo seri e infografikave është përpiluar në kuadër të projektit “Zbutja e ndikimit të pandemisë COVID-19 te OSHC-të që ofrojnë shërbime”, zbatuar nga Platforma CiviKos në partneritet me European Center for Not for-Profit Law (ECNL), si dhe financuar nga Balkan Trust for Democracy (BTD), një projekt i Fondit Marshall Gjerman të SHBA-së (GMF) përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).