Skip to main content

Ky raport vlerësimi ka për qëllim që të ofrojë informacionin e duhur dhe analizën e arritjes së objektivave të Strategjisë dhe të vendosë bazën për fazën tjetër të planifikimit strategjik të bashkëpunimit mes Qeverisë dhe Shoqërisë Civile.

Raportin shkarko këtu.

Raporti u publikua në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili zbatohet nga KCSF në partneritet me USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.

#programipërangazhimqytetar