Skip to main content
❓ A do me ditë se çfarë thotë Raporti i Vendit i Komisionit Europian për shoqërinë civile?
🎯 Sekretariati i Platforma Civikos ka përkthyer dhe përshtatur të gjeturat kryesore të Raportit të Progresit për shoqërinë civile. Në infografikën më poshtë mund ti lexoni të gjeturat kryesore.