Skip to main content

Çfarë thotë Raporti i Progresit i Komisionit Europian për shoqërinë civile?
Sekretariati i Platforma CiviKos ka përkthyer dhe përshtatur të gjeturat kryesore të Raportit të Progresit për shoqërinë civile. Në infografikën më poshtë mund ti lexoni të gjeturat kryesore.

🔗 Ndërsa, raportin e plotë mund ta lexoni këtu:
https://ec.europa.eu/…/near/files/kosovo_report_2020.pdf