Skip to main content

Nëse do me ditë sa po zbatohet dhe se cilat janë të gjeturat nga monitorimi i zbatimit të objektivave të Strategjia Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023, gjatë periudhës së dytë të vitit 2023, atëherë kliko në linkun më poshtë dhe gjeni këto informata në RAPORTI I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023, që u publikua sot.

Kliko linkun këtu.

#programipërangazhimqytetar #strategjiaqeveritare #shoqëriacivile.