Skip to main content

Dardan Kryeziu nga CiviKos folës në punëtorinë rajonale “Angazhimi i OJF-ve në luftimin e Pastrimit te Parave/Luftimin e Financimit të Terrorizmit Proceset (LPP/LFT) – mësime nga rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe Turqia”. Ky event është organizuar nga Partners Albania for Change and Development, në bashkëpunim me European Center for Non-for-Profit Law (ECNL) dhe Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), financuar nga GIZ Global Project “Combating Illicit Financial Flows”.

 

Civikos ndau përvojën e angazhimit në ketë proces në Kosovë dhe përkushtimin për rregullimin e problemeve që OJQ-të ballafaqohen me bankat komerciale.