Skip to main content

Nga data 22 – 25 maj, po mbahet punëtoria pë rregullimin e fondeve publike. Tema të cilat po shqyrtohen gjatë punëtorisë kanë të bëjnë me: qasjet e mundshme, modelet/skemat e ndryshme, parimet, kriteret, transparenca, raportimi, llogaridhënia, praktikat më të mira.

 

Punëtoria është organizuar për anëtarët e ekipit të tretë të Keshillit për zbatim të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017. Kjo punëtori organizohet nga Zyra për Qeverisje të mirë/Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me Platformën Civikos e bashkëorganizuar dhe përkrahur nga TACSO, zyra në Kosovë.