Skip to main content

Në zyret e Qeverisë të Republikës të Kosovës po mbahet punëtoria për monitorimin dhe metodologjinë e raportimit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023.