Skip to main content

Publikohet “RAPORTI I MONITORIMIT ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023” Këndvështrim i Sekretariatit të Platforma Civikos Raportin e gjeni këtu:http://www.civikos.net/repository/docs/Raporti_i_monitorimit_te_strategjise_3_487740.pdf

Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo.

Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.