Skip to main content

Publikohet “RAPORTI I MONITORIMIT ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023”

Këndvështrim i Sekretariatit të Platforma Civikos Raportin e gjeni këtu.

Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.