Skip to main content

Kjo broshurë përmban informacione mbi Politikat Globale kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, të cilat ndikojnë në punën e organizatave joqeveritare.

Broshura është përgatitur me mbështetjen e organizatës Human Security Collective, dhe financuar nga GIZ, Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze.

Broshura