Kuvendi i të Rinjëve të Kosovës

Hanuma

POLIS

Women for Women International

VISTA

Veprimet Tona

Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

The Ideas Partnership

The American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham)

Sundimi i Demokracisë në Kosovë