Skip to main content

A5 Magazine Catalogue Mockup

Sot ishim në Rahovec për të prezantuar gjetjet e raportit të monitorimit nga Grupi i Auditimit Social për projektin “Ndërtimi i Infrastrukturës për Persona me Nevoja të Veçanta (Rahovec, Xërxë, Fortesë, Krushë e Madhe, Celinë, Hoqë e Vogël, Opterushe, Malësi e Vogël, Ratkoc, Dejn dhe Qifllak)”, i cili u realizua me mbështetje të Decentralisation and Municipal Support – DEMOS.

Falënderojmë Komuna e Rahovecit për bashkëpunimin gjatë këtij procesi, qytetarët e Rahovecit që ishin pjesë e Grupit të Auditimit Social si dhe Asamblistët dhe përfaqësuesit e organizatave lokale për pjesëmarrje në ngjarjen e sotme.

Raportin e plotë me gjetjet dhe rekomantimet e gjeni në linkun

bashkë me infografikën.