Voice of Roma Ashkali and Egyptians VORAE

Adresa:
Milosa Obilica Street 10500 Gracanica

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Pakicave
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 045 256 665
E-mail: info@vorae.org, i.skenderi@vorae.org