Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

Adresa: Rr. Hajrulla Abdullahu 26/1, Prishtine

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Kulture,
» Trashegimi Kulturore

Kontakt:
Tel: 044/ 182-495

E-mail: luljeta@tkm.com; luljetalushtaku@hotmail.com