Ridea

Adresa: Sheshi Nena Tereze Hyrja I 59/A, nr.10, Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Hulumtime dhe Analiza
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: +381 38 (0) 746 206
Fax:+381 (0) 38 746 206

E-mail: ridea.institute@gmail.com & info@ridea-ks.org

http://www.ridea-ks.org/en/Home
https://www.facebook.com/RIDEA.KS/?_rdc=1&_rd
r