Qendra për Promovimin e Familjes së Shëndoshë

Adresa:
Rr. Muharrem Fejza 15/15-3, Prishtinë

Aktivitetet:
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Të Drejta të Njeriut
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: 044 353 686
E-mail: info@qpfsh.org, sevdije-salihu@hotmail.com