Organizata Jo-qeveritare Thy

Adresa:
Beteja e Kosharës 20A, Prizren, Kosovë

Aktivitetet:
» Rini
» Punësim
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 304486
E-mail: infongothy@gmail.com