Udruzanje Zena Zajednica – Hanuma

Adresa: Rr.Agim Ramadani, nr22/68,  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Barazi gjinore;
» Të drejta të njeriut;

» Të drejta të fëmijëve;
» Kulturë;
» Demokratizim;
» Të drejta të pakicave;
» Zhvillimi i OJQ-ve;
» Edukim/Trajnim;
» Ndërtimi i paqes;
» Punësim;
» Hulumtim dhe analiza;
» Ndihma sociale dhe psikologjike;
» Rini

Kontakt:
Tel: +38348300004

E-mail: hanuma.ojq@gmail.com

Facebook: OJQ HANUMA