Euro-Ekologët

Adresa:
Qendra Multiprofesionale ne Fierze, ish Novoselle, Peje

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Flora dhe Fauna
» Edukim/Trajnim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044/137558
E-mail: euro_ekologet@hotmail.com naim.tahiri@yahoo.com