Development Research Innovation Training- DRIT

Adresa: Agim Ramadani A2/2 8/67, Prishtine

Aktivitetet:
» Hulumtimet dhe anlizat
» Teknologji informative
» Te drejtat e njeriut

Kontakt:
Tel: 37745312848

E-mail: ojqdrit@gmail.com