CSSP

Adresa: Gazmend Zajmi, nr.20, Prishtinë

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Transparencë,
» Pjesëmarrje Qytetara
» Të drejtat e njeriut

Kontakt:
Tel: 044 581 589

E-mail: bismaili@cssproject.org bismaili@cssp-mediation.org

https://cssplatform.org/kosovo