Skip to main content

Në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente Efektive, Llogaridhënëse TEAM, është duke u përmbyllur seria e parë e punëtorive për ngritje të kapaciteteve të organizatave lokale nga Mitrovica e Veriut për monitorim të prokurimit publik në nivel lokal me metodologji në mësimin e aplikueshëm në realitet.
Organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në nivel lokal janë duke e mësuar ciklin e monitorimit të prokurimit publik duke e monitoruar një kontratë reale.

 

Organizatat pjesëmarrëse së bashku me lehtesuesit e angazhuar do të përgatisin në fund raporte të gjeturave të monitorimit të prokurimit publik.