Skip to main content

Sekretariati i Platformës CiviKos, së bashku me anëtarët e Bordit Drejtues të vet, ka mbajtur punëtorinë dy ditore për “Orientimi Strategjik i Platformës Civikos për tri vitet e ardhshme”. Kjo punëtori mjaft dinamike e cila u mbajt më 6 dhe 7 Dhjetor në Istog, është përkrahur nga projekti i asistencës teknike TACSO në Kosovë. Së shpejti dokumenti final do të iu dërgohet të gjithë anëtarëve të vet për diskutim dhe më pas aprovim.