Skip to main content

Ky projekt u financua nga TACSO.

Qëllimi i kontratës: Qëllimi i kësaj kontrate ishte organizimi i takimeve konsultuese me shoqërinë civile në 7 rajone të Kosovës për përgatitjen e Strategjisë së re për bashkëpunim ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë.Kohëzgjatja: Dhjetor 2016 – Shkurt 2017