Skip to main content

Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team.
Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit ishte Promovimi i SDG-4 – Sigurimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive për të mësuar gjatë gjithë jetës, në punën e shoqërisë civile.