Skip to main content

Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team.

Qëllimi i projektit: Promovimi i SDG-ve në punën e shoqërisë civile duke organizuar aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve të OShC-ve në promovimin e SDG-ve dhe monitorimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e agjendës së SDG-ve.