Skip to main content

Në kryesimin e Zëvendës Sekretarit të Përgjithshëm të Zyrës së Kryeministrit – z.Arben Krasniqi, Drejtores Ekzekutive të Platforma Civikos – znj. Donika Emini, si dhe në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë – z. Habit Hajredini, është mbajtur takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile – Qeveri.

Takimi kishte për qëllim diskutimin rreth zbatimit të deritanishëm të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, rolin e Këshillit, si dhe planet për të ardhmen në këtë drejtim.